Πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ Β’ κύκλος

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Β’ ΚΥΚΛΟ ΞΕΚΙΝΑΝΕ !
 

Περιφέρεια

Έναρξη υποβολής αιτήσεων

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας

Από 16.09.2019

Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης

Από 19.09.2019

Αττικής, Νοτίου Αιγαίου

Από 23.09.2019


Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων
:

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ – Β’ Κύκλος» για την Αττική είναι στης 23/09/2019
 

Σκοπός προγράμματος :

Σκοπός του προγράμματος είναι η οικονομική υποστήριξη των ενδιαφερομένων, των οποίων το εισόδημα πληροί ορισμένα κριτήρια έτσι ώστε να υλοποιήσουν έργα για την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης της οικίας τους.
 

Επιλέξιμες κατοικίες/Δικαιούχοι:

Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία καθώς και το μεμονωμένο διαμέρισμα. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου).Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για μια κατοικία είναι:

  • Να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία
  • Να υφίσταται νόμιμα
  • Να έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017 σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
  • Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε:

Κατηγορία

Ατομικό «Εισόδημα Επιβολής Εισφοράς Αλληλεγγύης»

Οικογενειακό «Εισόδημα Επιβολής Εισφοράς Αλληλεγγύης»

Βασικό
ποσοστό
επιχορήγησης

Αύξηση επιχορήγησης
ανά εξαρτώμενο
τέκνο

Μέγιστο
ποσοστό
επιχορήγησης

1

Έως 10.000

Έως 20.000

60%

5%

70%

2

10.001 έως 15.000

20.001 έως 25.000

50%

5%

70%

3

15.001 έως 20.000

25.001 έως 30.000

40%

5%

70%

4

20.001 έως 25.000

30.001 έως 35.000

35%

5%

70%

5

25.001 έως 30.000

35.001 έως 40.000

30%

5%

50%

6

30.001 έως 35.000

40.001 έως 45.000

25%

5%

50%

7

35.001 και πάνω

45.001 και πάνω

0%

0%

0%Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα καλούνται Ωφελούμενοι του Προγράμματος. Οι ωφελούμενοι των κατηγοριών 1-6, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση και το πλήθος των εξαρτώμενων τέκνων τους λαμβάνουν το αντίστοιχο ποσοστό επιχορήγησης επί του τελικού επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού των παρεμβάσεών τους. Για το υπόλοιπο ποσό των παρεμβάσεων έως το 100% του τελικού επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού υφίσταται η δυνατότητα χορήγησης δανείου με πλήρη επιδότηση επιτοκίου. Οι ωφελούμενοι της κατηγορίας 7 δε λαμβάνουν επιχορήγηση αλλά δάνειο στο 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και επιδότηση επιτοκίου.

Ανώτερος Προϋπολογισμός Αιτήσεων:

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση Ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250€ ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας κύριας χρήσης της κατοικίας, με μέγιστο κόστος παρεμβάσεων ανά μονοκατοικία/διαμέρισμα τις 25.000€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.