ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗ


Το νέο πρόγραμμα για εξοικονόμηση ενέργειας και αυτονόμηση της κατοικίας σας για δημιουργία ενεργειακά σύγχρονων και έξυπνων σπιτιών.
 

Tα κυριότερα χαρακτηριστικά/αλλαγές του «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα είναι τα εξής:
Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

 • Υφίσταται νόμιμα.
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ (από Δ που ήταν στους προηγούμενους κύκλους).
Γιατί να ενταχθώ στο νέο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ ;

Τα κίνητρα του προγράμματος αφορούν:
 1. Επιχορήγηση του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων των επιλέξιμων ακινήτων σε ποσοστό έως 85% και 95% για τις λιγνιτικές περιοχές Σημειώνεται ότι ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση Ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει το γινόμενο του 1,2 € επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α΄ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Ο εν λόγω περιορισμός θα ελέγχεται εκ νέου κατά την υποβολή του Β΄ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, με βάση την πραγματικά επιτευχθείσα εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (kWh).
 2. Δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου 100%, στη βάση σχετικού αιτήματος του Ωφελούμενου για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής
 3. Επιπρόσθετα, επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα σε ποσοστό 100% της δαπάνης, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης σε:
 • Το κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων
 • Η αμοιβή του συμβούλου έργου σχετικά με την υποβολή της αίτησης, την παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ολοκλήρωσης του έργου, συμπεριλαμβανομένης της προσκόμισης των δικαιολογητικών έως την τελική εκταμίευση
 • Η αμοιβή για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών (στα πλαίσια έκδοσης αδειών/εγκρίσεων) που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση παρεμβάσεων (όπως για παράδειγμα αμοιβή για έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, αμοιβή για μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου) 
 • Για πολυκατοικίες τύπου Α/Β, η αμοιβή για την επιθεώρηση και την έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου ανελκυστήρα από αναγνωρισμένο φορέα, όπως υλοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέχρι ποσού των 250 €.

 
Ποιες είναι οι επιλέξιμες κατοικίες για το νέο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ ;
 
Είναι οι μονοκατοικίες, οι πολυκατοικίες καθώς και τα μεμονωμένα διαμερίσματα. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου).
 • Αίτηση Μεμονωμένου Διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας
 • Αίτηση Πολυκατοικίας Τύπου Α: Αίτηση πολυκατοικίας που συνδέεται με επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων που περιλαμβάνουν κοινόχρηστες και μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις αναβάθμισης αυτών.
 • Αίτηση Πολυκατοικίας Τύπου Β (Κοινόχρηστες Παρεμβάσεις): Αίτηση πολυκατοικίας που περιλαμβάνει μόνο αυτοτελείς παρεμβάσεις εξοικονόμησης - αυτονόμησης ενέργειας των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας. Χωρίς δηλαδή να συμπεριλαμβάνονται παρεμβάσεις στα διαμερίσματα (ΝΕΑ ΕΠΙΛΟΓΗ).
Προυποθέσεις για τις επιλέξιμες κατοικίες:
 • Υφίσταται νόμιμα και δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 • Έχει καταταχθεί βάσει του A’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (A’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
 • Η πολυκατοικία να έχει εκδώσει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) πολυκατοικίας (πολυκατοικία Τύπου Α)
 • Η πολυκατοικία να έχει εκδώσει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) πολυκατοικίας και να έχει αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ)
 • συνδεδεμένο με τον ως άνω ΑΦΜ πολυκατοικίας (πολυκατοικία Τύπου Β)
 • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) που αφορά συνολικά στο τμήμα του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία (πολυκατοικία Τύπου Α & Β).
Ποιοι είναι οι δικαιούχοι – ωφελούμενοι για το νέο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ ;
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΣΗΣΗΣ
1 ≤ 10.000 ≤ 20.000 65%
2 > 10.000 - 20.000 > 20.000 - 30.000 55%
3 > 20.000 - 30.000 > 30.000 - 40.000 50%
4 > 30.000 - 50.000 > 40.000 - 70.000 45%
5 > 50.000 – 90.000 > 70.000 - 120.000 35%Τι προσφέρει η ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗ στους δικαιούχους του νέου προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ ;


  Αναλαμβάνουμε την προμήθεια και εγκατάσταση :

 • Συστημάτων θέρμανσης ( π.χ. αντλίες θερμότητας, λέβητες αερίου )

 • Συστημάτων κλιματισμού ( π.χ. κλιματιστικές μονάδες τύπου split )

 • Συστήματα ζεστού νερού χρήσης με ή χωρίς ηλιακή υποβοήθηση ( π.χ. ηλιακοί θερμοσίφωνες, ηλιοθερμικά συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας, αντλίες θερμότητας ΖΝΧ )

 • Έξυπνους αυτοματισμούς, που συμβάλουν στην ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας  – SMART HOME – ( π.χ. έξυπνους διακόπτες, έξυπνους αισθητήρες )

Πριν την συνεργασία μας για το νέο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ προσφέρουμε ΔΩΡΕΑΝ μελέτη χώρου από εξειδικευμένους μηχανολόγους μας και δημιουργία προσφοράς βάση των δικών σας επιλογών και αναγκών σας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα καθώς και για τις παροχές μας μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζι μας:

Φυσικά πρόσωπα με εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία και εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια ενίσχυσης.

​​​​

 

Το Πρόγραμμα «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ-ΑΛΛΑΖΩ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ» επιδοτεί την αντικατάσταση Ηλεκτρικών Θερμοσιφώνων με νέους Ηλιακούς Θερμοσίφωνες σύγχρονης τεχνολογίας.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει: - Επιδότηση για αγορά καινούριου Ηλιακού Θερμοσίφωνα. - Επιδότηση για τις συμπληρωματικές εργασίες που προκύπτουν κατά την αντικατάσταση του παλιού Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα με το νέο Ηλιακό (π.χ. εγκατάσταση ή απεγκατάσταση κλπ.). - Παράδοση του παλιού Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα για ανακύκλωση

Κάθε Φυσικό Πρόσωπο, μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση που αφορά μία και μόνο κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα).

Ο Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας θα πρέπει να:
• Έχει χωρητικότητά μεγαλύτερη ή ίση των 40Lt,
• Είναι λειτουργικός πριν την απόσυρσή του & συνδεδεμένος στο χώρο σου,
• Είναι τοποθετημένος στη διεύθυνση που δήλωσες κατά την αίτηση. Εσύ θα πρέπει να:
• Είσαι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας,
• Είσαι γεννημένος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2006,
• Διαθέτεις ΑΦΜ και έγκυρους κωδικούς στην ΑΑΔΕ, καθώς και να έχεις υποβάλει φορολογική δήλωση για το 2021.

Για να πάρεις voucher για αγορά νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα, θα πρέπει να υποβάλλεις αίτηση την ενεργή περίοδο αιτήσεων στο allazothermosifona.gov.gr, να επιλεγείς ως δικαιούχος και στη συνέχεια να εξαργυρώσεις το voucher σου στον προμηθευτή της επιλογής σου, όπως πχ. το ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗ.

Εφόσον σου κοινοποιήθηκε πως είσαι δικαιούχος, προχωράς στην έκδοση των voucher, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Προγράμματος. Κάθε επιταγή έχει ψηφιακή μορφή, αφορά την αντικατάσταση ενός μόνο ηλεκτρικού θερμοσίφωνα, συγκεκριμένο ποσό επιδότησης και συνδέεται με ένα φυσικό πρόσωπο, ενώ δε μεταβιβάζεται. Στη συνέχεια μπορείς να επισκεφτείς την ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗ, για να αγοράσεις το νέο σου Ηλιακό Θερμοσίφωνα και να ανακυκλώσεις την παλιά σου ενεργοβόρα συσκευή!

Η επιδότηση κυμαίνεται από το 50% έως και το 60% της δαπάνης αγοράς νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα. Συγκεκριμένα, η αξία κάθε επιταγής εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά (την χωρητικότητα δοχείου) του νέου σου θερμοσίφωνα και την τιμή της αγοράς του.

Μπορείς να αγοράσεις τον καινούργιο Ηλιακό Θερμοσίφωνα από το κατάστημα της επιλογής σου ή το τηλεφωνικό μας κέντρο με παράδοση στον χώρο σου παραδίδοντας τον παλιό ηλεκτρικό θερμοσίφωνα σε δεύτερο χρόνο στο εξειδικευμενο προσωπικο της ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗΣ.

Φυσικά! Στην ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗ θα βρεις Ηλιακούς Θερμοσίφωνες τελευταίας τεχνολογίας, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Επισκέψου το πιο κοντινό κατάστημα ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗΣ, επισκέψου το eliothermiki.gr ή επικοινώνησε στο τηλεφωνικό μας κέντρο για να πραγματοποιήσεις εύκολα τις αγορές σου.

Συμμετέχουν όλοι οι Ηλιακοί Θερμοσίφωνες που θα δεις στο site μας

Η πληρωμή μπορεί να γίνει ως εξής:
• Με πιστωτική κάρτα με δόσεις ή χρεωστική
• Μέσω e-banking (έμβασμα ή IRIS payment)
• Χρήση δωροεπιταγής ή κουπονιού εάν υπάρχει
• Συνδυασμός των παραπάνω