Συντήρηση - Service Θερμοσυσσωρευτών

 
Η ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗ με την πολυετή εμπειρία στον χώρο της θέρμανσης και ειδικά των θερμοσυσσωρευτών είναι στην θέση να ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε πρόβλημα αφορά θερμοσυσσωρευτές.
 

Τα συνέργεια μας ειναι εξειδικευμένα και διαθέτουν τον καταλληλο εξοπλισμο καθώς και ανταλακτικά για οποιαδήποτε μάρκα και τύπο θερμοσσυσωρευτή.

MALAG
KREFT
JUNO
STIEBEL ELTRON
ROOS
AEG
SIEMENS 
DIMPLEX 
BAUKCHNECHT 
THERMIL
ΘΕΡΜΙΣ
ΘΕΡΜΟΚΑΛ
ΘΕΡΜΟΝΤΙΝ
ΘΕΡΜΟΕΛΛΑΣ
 

Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε: άνοιγμα και καθαρισμό των σωμάτων/έλεχγο και αντικατάσταση τυχόν χαλασμένων αντιστάσεων, θερμοστατών, καλλωδίων, και πλακετών/έλεγχο και συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και τοποθέτηση νέων όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.