Πολιτική Επιστροφών

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Η εταιρεία μας μέσω αυτής της ιστοσελίδας σας παρέχει πληροφόρηση για τα προϊόντα της μέσω εικόνας και πληρέστατης περιγραφής. Θέλοντας όμως να σας καλύψει ακόμα περισσότερο σας δίνει και τη δυνατότητα υπαναχώρησης από την παραγγελία για οποιαδήποτε δικό σας λόγο.
Επειδή τα προϊόντα μας είναι ετοιμοπαράδοτα (εκτός αν συγκεκριμένα αναφέρεται διαφορετικά) και οι παραγγελίες δρομολογούνται άμεσα, ακύρωση παραγγελίας είναι δυνατή έως την επόμενη ημέρα από την παραγγελία σας έως τις 15:00 κατόπιν ενημέρωσης είτε τηλεφωνικά είτε μέσω e-mail.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
Τα προϊόντα που πωλούνται μέσω αυτού του ηλεκτρονικού καταστήματος συνοδεύονται από εγγύηση του εκάστοτε κατασκευαστή όπως αυτός ορίζει μέσω της επίσημης αντιπροσωπείας του. Η εγγύηση κατασκευαστή δεν καλύπτει βλάβες οι οποίες προέρχονται από κακή χρήση, πτώση, υγρασία, οποιαδήποτε ζημιά, λειτουργία εκτός προδιαγραφών, τοποθέτηση ή εγκατάσταση ή παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένα συνεργεία (τότε το προϊόν τίθεται αυτόματα "εκτός εγγύησης").
Επιστροφές γίνονται δεκτές μετά από έλεγχο των προϊόντων και μόνο αν
Η ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας σας με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για επιστροφή δεν ξεπερνάει τις 15 ημερολογιακές ημέρες.
Η συσκευασία δεν έχει παραβιαστεί και βρίσκεται στην αρχική της (εργοστασιακή) κατάσταση.
Είναι συσκευασμένα σε μεγαλύτερη συσκευασία από την αρχική τους (για να είναι προφυλαγμένα σε περίπτωση μεταφοράς τους από πρακτορείο μεταφορών ή εταιρεία courier) .
Τα έξοδα επιστροφής (αν υπάρχουν) επιβαρύνουν τον πελάτη.
Οικονομικές εκκρεμότητες λύνονται κατόπιν συνεννόησης.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα
H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα της εταιρίας όσο και των παρεχομένων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγών. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα.
Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗ ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.